Hvorfor Dyrevernmerket

I 2018 lanserte Dyrevernalliansen Norges første matmerke basert på dyrevelferd – Dyrevernmerket. Dette gjorde vi fordi vi mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve. Før 2018 fantes det ikke noe matmerke basert på dyrevelferd i Norge. Som forbruker har det derfor vært vanskelig å orientere seg hvis man ønsket seg mat fra dyr som har hatt det bedre. Dette ønsket vi å forandre! Allerede i 2015 startet Dyrevernalliansen arbeidet med å utvikle Dyrevernmerket, og vi så at det var en gryende interesse for å prioritere dyrevelferd både ved produksjon og kjøp av mat. Høsten 2018 var Dyrevernmerket et faktum. Les mer om Dyrevernmerkets historie her.

Målet med Dyrevernmerket er å bedre livet til flest mulig dyr, ved å skape et marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet enn de offentlige minimumskravene.  Vi oppfordrer deg til å spise litt mindre kjøtt, og heller betale litt mer.

Når du velger mat som er merket med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!

Her kan du lese mer om forskjellene på mat med Dyrevernmerket og annen produksjon:

Dyrevernmerket. Logo.
Skroll til toppen